Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców w ujęciuparametrycznym

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Dybiec-Gajer Joanna
tytuł tomu zbiorowego: (Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po tekstyspecjalistyczne
strony: 149-162
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2015