Intensity of information system use as a factor in evaluations made by information users.

Górny Mirosław
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
strony: 311-320
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2014