Digital libraries as a test bed evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts.

Górny Mirosław, Catlow John, Lewandowski Rafał
Redaktorzy: Korycińka-Huras Agnieszka
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
strony: 320-341
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2014