Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for Technology Needs

Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Demenko Grażyna
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the 7th Language & Technology Conference
strony: 125-129
język angielski
projekt: Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015