Próba systematyzacji czynników warunkujących tempo przyswajania języka obcego na podstawie metodyki kontrastywnej fińsko-estońskiej

Bielecki Robert
Redaktorzy: Bojar Bożenna
tytuł tomu zbiorowego: Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji
strony: 283-295
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010