Akustyczna analiza mowy osób z afazją motoryczną

Zagrodnicka Małgorzata, Waśniewska Agnieszka
Redaktorzy: Kuczera Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców
strony: 384-389
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015