The construction of gender identities in media texts: a content analysis of Polish magazine advertisements

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
tytuł tomu zbiorowego: Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
strony: 190-210
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015