Sięgnąć do źródła, czyli na tropie pewnych wyrażeń w języku francuskim

Stefaniak Magdalena
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 451-460
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2013