Problemy przekładu prawniczego - studium przypadku

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam
tytuł tomu zbiorowego: Lingua Iuris
strony: 203-216
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2010