Rozrachunek z przeszłością narodowosocjalistyczną w literaturze austriackiej i niemieckiej

Naganowska Maria
Redaktorzy: Kuczera Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz.12
strony: 92-101
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013