Elementy komiczne związane z realiami kulturowymi jako wyzwanie dla przekładu audiowizualnego (na przykładzie współczesnych niemieckich komedii filmowych)

Jurewicz Magdalena
Redaktorzy: Jeglińska Beata, Kodeniec Katarzyna, Krawczyk-Łaskarzewska Anna, Nawacka Anna
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.
strony: 82-94
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015