Wiktora Jerofiejewa rozmyślania o Europie

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Redaktorzy: Żejmo Bożena
tytuł tomu zbiorowego: Rosja w dialogu kultur
strony: 77-86
tytuł oryginalny: Wiktora Jerofiejewa rozmyślania o Europie
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015