Dosvìd novočasnostì v ukraїns’kìj kul’turì počatku XX ta počatku XXI stolìt’. Sinhronìzacìâ nacìêtvorčih pošukìv

Korbicz Halina
Redaktorzy: Myronova Halyna
tytuł tomu zbiorowego: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III, Literatura a kultura, Kolektivní monografie věnovaná 20. Výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
strony: 375-382
tytuł oryginalny: Dosvìd novočasnostì v ukraїns’kìj kul’turì počatku XX ta počatku XXI stolìt’. Sinhronìzacìâ nacìêtvorčih pošukìv
język ukraiński
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015