Zur Metakommunikation in Fachtexten am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte

Woźniak Miłosz
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 3
strony: 313-323
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012