Czynniki warunkujące popularność filmów dubbingowanych – relacje intertekstualne

Borowczyk Paulina
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
tytuł tomu zbiorowego: Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej
strony: 13-29
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013