The Baldwin effect in the evolutionary naming game model

Lipowska Dorota
Redaktorzy: Buczek Katarzyna, Knapik Aleksandra, Mianowski Jacek, Chruszczewski Piotr
tytuł tomu zbiorowego: International Conference Ways to Protolanguage 3 Book of Abstracts
strony: 31-32
język angielski
DOI: 10.12921/cmst.2011.17.01.41-51
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013