Węgierska krytyka filmowa wobec wizerunku kobiety we wczesnych filmach Márty Mészáros

Muga-Bartkowiak Aleksandra
Redaktorzy: Rode Dagmara, Sołodki Paweł
tytuł tomu zbiorowego: O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej
strony: 21-43
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010