Deutsche Intensivierer und ihre Wiedergabe im Polnischen

Poźlewicz Agnieszka
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Szczęk Joanna, Tworek Artur
tytuł tomu zbiorowego: Im Anfang war das Wort
strony: 255-264
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012