Funktionsäquivalenz ausgewählter Abtönungspartikeln in polnischen Übersetzungen deutscher Dialoge

Duch-Adamczyk Justyna
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Szczęk Joanna, Tworek Artur
tytuł tomu zbiorowego: Im Anfang war das Wort
strony: 83-90
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012