Zu Problemen deutsch-polnischer Wortbildungsübersetzung im Bereich Adjektiv am Beispiel der Adjektivgradation

Kubaszczyk Joanna
Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla
tytuł tomu zbiorowego: Linguistik anwenden
strony: 41-52
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011