Internacjonalizmy paremiologiczne a językowy obraz świata

Woźniak Joanna
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 3
strony: 303-311
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012