Sprechen Sie Polnisch? Kilka uwag o sprawności mówienia Niemców uczących się języka polskiego jako języka sąsiada

Kowalonek-Janczarek Monika
Redaktorzy: Waniek-Klimczak Ewa, Pawlak Mirosław
tytuł tomu zbiorowego: Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania
strony: 131-138
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2010