Mehrsprachigkeit – eine lohnende Herausforderung für Grenzregionen?

Kowalonek-Janczarek Monika
Redaktorzy: Jaskuła Marian, Buszewski Bogusław
tytuł tomu zbiorowego: World without borders - science without borders : proceedings of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, 27-30 June 2010
strony: 267-274
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2012