Multilingualism and European Border Regions – a Polish-German case

Kowalonek-Janczarek Monika
Redaktorzy: Shamim Ali
tytuł tomu zbiorowego: The Fourth Asian Conference on Education 2012 (ACE), 24-28.10.2012 Osaka, Japan.Official Conference Proceedings
strony: 881-889
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012