Languages and Stereotypes – the perception of Polish and German in the border region

Kowalonek-Janczarek Monika
Redaktorzy: Rzym Anna, Lutostańska Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Cross- Border Interactions Polish-German Stereotype: Media Image and Change
strony: 25-31
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2011