Czy tłumaczenie z języka francuskiego na język polski jest zawsze równe takiemu samemu transferowi kulturowemu ?

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Modrzejewska Krystyna , Ledwina A.
tytuł tomu zbiorowego: Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski
strony: 11-25
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013