Ideologia w przekładzie: przypadki mikrointerpretacji w powieści Raj tuż za rogiem Maria Vargasa Llosy

Kasperska Iwona
Redaktorzy: Potok Magda, Wachowska Judyta
tytuł tomu zbiorowego: Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości
strony: 175-201
język polski
projekt: Ideologiczne implikacje przekładu międzykulturowego (IDEO-TRANS)
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013