Kompetencje językowe i kompetencje ogólne a specjalne potrzeby edukacyjne

Karpińska-Szaj Katarzyna
Redaktorzy: Nowikiewicz Elżbieta, Stańczyk Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne
strony: 49-60
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013