Kryteria wyboru tekstów i polityka popularyzowania opowiadania polskiego w Meksyku w kontekście wydania antologii Elogio del cuento polaco

Kasperska Iwona
Redaktorzy: Ganczar Maciej, Wilczek Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności
strony: 49-73
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013