Hiszpania widziana z Polski

Charchalis Wojciech
Redaktorzy: Charchalis Wojciech
tytuł tomu zbiorowego: Mitologizacja totalitarna/autorytarna w literaturze i kulturze Hiszpanii i Polski
strony: 4-16
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013