Integrating intercultural (IC) and media competence: The DSK affair from a cross-cultural perspective

Wilczyńska Weronika
Redaktorzy: Jodłowiec Maria, Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
tytuł tomu zbiorowego: Expoloring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Tom jubileuszowy dedykowany prof. Annie Niżegorodcew
strony: 181-194
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013