L'italiano del Terzo Millennio sull'esempio della consecutio temporum nell'insegnamento dell'italiano L2

Godzich Anna
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila
tytuł tomu zbiorowego: L'Italiano e l'Italia del Terzo Millennio: uno sguardo dalla Polonia
strony: 189-200
język włoski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012