O 'stawaniu się' języka naturalnego w perspektywie reolingwistycznej

Puppel Stanisław
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 341-347
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013