Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza

Koszko Marta
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 159-170
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013