On Animality and Humanity in Literature after the “Darwinian Turn” [przedruk z Dialogue and Universalism, XXIV, 1/2014]

Loba Mirosław
Redaktorzy: Wróbel Szymon
tytuł tomu zbiorowego: The Animals in Us – We in Animals
strony: 259-268
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2014