The relation between linguistic proficiency and pragmatic appropriacy: A study of Polish learners of English as a foreign language

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Headlandová Kalischová Irena, Nĕmec Martin
tytuł tomu zbiorowego: English as the lingua franca of the modern world: New challenges for academia.
strony: 39-54
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2013