Verb-Noun Collocations in PolNet 2.0

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt
Redaktorzy: Henrich Verena , Hinrichs Erhard
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of Workshop on Computational, Cognitive, and Linguistic Approaches to the Analysis of Complex Words and Collocations
strony: 73-77
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014