The question of the existence of a common literary language of the Crimean Karaites in the nineteenth century

Cegiołka Dorota
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 111-122
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2013