Adjectives in Modern Kazakh

Aqtay Gulayhan
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 37-45
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013