The image of Turkey’s Ethnic Groups in Jokes

Andrzejewski Radosław
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 19-35
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013