Some Notes on the Seventeenth-Century Crimean Khanate on the Basis of Judicial Records

Stefaniak-Rak Katarzyna
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 123-132
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013