Turkish folk poet and Singer Âşık Merdanoğlu

Erdem Cem
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 61-74
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013