Baytursınulı’s works on the Kazakh language – An attempt at assessment

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Jankowski Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 75-90
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2013