Bikenesh Bakkal’s proverbs and some features of the sound system of Crimean Karaim

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Demir Nurettin
tytuł tomu zbiorowego: Turcology and linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift
strony: 237-251
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014