Niezwykłe przypadki Pasterki Gryzeldy w literaturze francuskiej końca średniowiecza

Loba Anna
Redaktorzy: Kowalski Jacek, Ratajczak Tomasz
tytuł tomu zbiorowego: Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy
strony: 325-336
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013