L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2

Wilczyńska Weronika, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude , Wojciechowska Bernadeta
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
tytuł tomu zbiorowego: Innovations didactiques en français langue étrangère
strony: 38-50
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2014