Rehabilitacyjne aspekty nauczania języków obcych w badaniach i praktyce

Karpińska-Szaj Katarzyna
Redaktorzy: Małocha Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka
strony: 8-21
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2014