Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu

Kropaczewski Krzysztof
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
tytuł tomu zbiorowego: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze
strony: 281-295
tytuł oryginalny: Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2014