Semiotyka tak zwanych wyrażeń grzecznościowych języków naturalnych na przykładach z systemu keigo w języku japońskim oraz polskiego systemu honoryfikatywnego

Jabłoński Arkadiusz
Redaktorzy: Huszcza Romuald, Pietrow Jarosław, Wojciechowski Bartosz
tytuł tomu zbiorowego: Studia z językoznawstwa japońskiego
strony: 115-137
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013