Mishima Yukio no Kabuki Purojekuto ‘Chinsetsu Yumiharizuki’: Yokoo Tadanori no engeki posutā kenkyū no shiten kara [Mishima Yukio’s Kabuki Project: Chinsetsu Yumiharizuki by Kyokutei Bakin: An Approach for the Studies on Yokoo Tadanori’s Theater Poster]

Rządek Nagisa
Redaktorzy: Jabłoński Arkadiusz, Bochorodycz Beata, Kanert Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Japan: New Challenges in the 21st Century
strony: 459-476
język japoński
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012